Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Cenník služieb

    STAVEBNÝ CENNÍK
INTERIÉR:
 
Maliarské práce 

cemento-betónová omietka                                    4€/M2
oškrábanie starej omietky a tapiet                      0,40€/M
penetrácia stien                                                  0,40€/M2
stierkovanie                                                      3,50€/M2
maľovanie stien a stropov, 2 vrsty                       1,50€/M2
Podlahárske a obkladacie práce 

penetrácia podlahy                                            0,40€/M
vyrovnanie stien pod obklad                                2€/M2
vyrovnanie podlahy pod dlažbu                            2€/M2
montáž plávajúcej podlahy                                  4€/M2
montáž obkladov 20/20cm a viacej                       13€/M2
montáž obkladov 15/15cm a menej                      15€/M2
montáž dlažby 20/20cm a viacej                          13€/M2
montáž dlažby 15/15cm a menej                         15€/M2
mozajka keramická                                            20€/M2
mozajka sklenná                                                30€/M2
montáž soklikových líšt                                       2€/M2
montáž prechodových líšt                                    2€/M2
vyrezávanie dier do obkladov                                1€/Kus
Murárske práce 

zamurovanie geberitu                                           28€/Kus
murovanie priečok porotherm a ytong 50-75mm      10€/M2
murovanie priečok porotherm a ytong 100-150mm   11€/M2
vymurovane poličky                                              15€/BM
osadenie wc                                                       20€/Kus
osadenie umyvadla                                              16€/M2
podmurovanie vane                                               43€/Kus
podmurovanie rohovej vane doobluku                     50€/Kus
osadenie sprchového kútu                                     40€/Kus
osadenie vane                                                      30€/Kus
Búracie práce

demontáž priečok porother/tehla                             6€/M2
demontáž priečok zo železobetónu                        10€/M2
osekanie obkladov                                                3€/M2
osekanie dlažby                                                   3€/M2
vysekanie zárubní                                                 7€/Kus
Sádrokartonárske práce

sádrokartónové priečky                                         7€/M2
sádrokartónové stropy                                          7,90€/M2
Omietky

ručná pucovka stropu                                           5,31€/M2
ručná pucovka stien                                             4,81€/M2
EXTERIER
 
Debniace práce

debnenie stien a základov                                    4€/M2
debnenie stropov                                                 5,3€/M2
debnenie prevlakov,prekladov a vencov                   6,47€/M2
Oddebnenie                                                        1,99€/M2

Železiarské práce


  armovanie stien                                                  0,265€/kg
  armovanie spodných plôch/deky                         0,2€/kg

 
Betonárske práce

betónovanie základovej dosky                              16,60€/M3
betónovanie ostatné                                            11,62€/M3
kopanie základov ručne                                       5€1osoba/1hodina
kopanie základov                                                 20€/M3
Murárske práce

murovanie nosného muruytong,porother 300mm     31,50€M3
murovanie nosného muruytong,porother 400mm     30€/M3
murovanie nosného muruytong,porother 450mm     28€/M3
Zatepľovanie

namontovanie štartovacích a rohových líšt              1,5€/BM
nalepenie polystyrénu a navŕtanie hmoždiniek        3,65€/M2
nalepenie sklennej vaty a navŕtanie hmoždiniek      4,31€/M2
sieťkovanie                                                         2€/M2
penetrovanie                                                       0,50€/M2
natiahnutie fasádnej farby                                     4,31€/M2
natiahnutie marmolitu                                           4,31€/M2
Zámková dlažba

pokládka + posledná vyrovnávacia piesková vrstva  11€/M2
úprava povrchu pod zámkovú dlažbu                      35€/M3
zarezanie dooblukov a šikmín                               5€/BM
osadenie obrubníkov 50x2000x500                        4€/BM
osadenie cestných obrubníkov                              5€/BM
 
 
 
 
 Ceny stavebných služieb ktoré niesu v cenníku sa dajú zistiť na e-mailovej adrese alebo telefonicky.
 
 Ceny je možné zmeniť v prospech odberateľa po vzájomnej dohode.Všetko pre Vašu spokojnosť.
TOPlist